HONEST PRIVACYBELEID

1.   Privacyverklaring

 

The Coca-Cola Company en haar partners (ook gezamenlijk aangeduid als "wij". "onze" en "ons") zijn bezorgd over privacykwesties en willen dat u op de hoogte bent over hoe we informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven. Dit Privacybeleid beschrijft onze praktijken in verband met informatie die we verzamelen via activiteiten die verband houden met dit Privacybeleid, inclusief websites (onze "Websites") en mobiele sites, toepassingen, widgets en andere mobiele interactieve functies (gezamenlijk, onze "Apps"), en andere diensten die wij kunnen aanbieden die verband houden met onze Websites en Apps, zoals bonusprogramma's, via onze officiële sociale mediapagina's die we controleren (onze "Sociale Mediapagina's") en via HTML-geformatteerde e-mailberichten die we naar u versturen (gezamenlijk, inclusief de Sociale Mediapagina's, Apps en Websites, de "Sites").

U krijgt de mogelijkheid om kennis te nemen van dit Privacybeleid tijdens het registratieproces voor de Sites en na registratie op onze Websites. Door ons Persoonlijke Informatie te sturen, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van dit Privacybeleid.

Coca-Cola Services NV, met maatschappelijke zetel te Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel, België is de wettelijke beheerder van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

Behoudens de van toepassing zijnde privacywetgeving omtrent gegevens en indien vereist, de van toepassing zijnde lokale overeenkomsten inzake de uitwisseling van gegevens, kunnen we ook toegang van uw Persoonlijke Informatie verlenen aan onze lokale Bottelaar, bv. Coca-Cola Enterprises Belgium met maatschappelijke zetel te Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel of haar wettelijke opvolger in het geval van een wijziging in de organisatiestructuur, met betrekking tot marketingactiviteiten en/of communicatie over producten en/of aanbiedingen van The Coca-Cola Company.

 

 

2.   Definities

a.   "Persoonlijke Informatie" is informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, zoals:

·         Naam,

·         Gebruikersnaam,

·         Postadres (inclusief facturatie- en verzendingsadressen),

·         Telefoonnummer (inclusief huis- en mobiele telefoonnummers),

·         E-mailadres,

·         Creditcard- en debitcardnummer,

·         Profielfoto,

·         Sociale media-account ID (zoals uw Facebook-gebuikersnaam),

·         Locatie-informatie, indien de locatie-informatie betrekking heeft op een identificeerbare persoon.

·         Persoonlijke kenmerken

·         Hobby's en interesses

·         Consumptiegewoontes

Een identificeerbare persoon is iemand die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, in het bijzonder door verwijzing naar een identificatienummer of naar een of meerdere factoren die kenmerkend zijn voor zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

b.   "Gevoelige informatie" is Persoonlijke Informatie met betrekking tot gevoelige aspecten, zoals:

·         ras of etnische afkomst,

·         politieke overtuiging,

·         geloof of andere geloofsovertuiging,

·         gezondheids- of medische toestand,

·         crimineel verleden, of

·         lidmaatschap van een vakbond

·         seksuele oriëntatie

Wij vragen u geen Gevoelige Informatie naar ons te sturen of vrij te geven op of via de Sites of anderszins.

c.   "Overige Informatie" is informatie die uw kenmerkende identiteit niet onthult en geen latere identificatie van de persoon toelaat, zoals:

Informatie over browser en apparaat

Informatie van serverlogbestand

Informatie verzameld door cookies, pixel tags en andere technologieën, op voorwaarde dat een latere identificatie van de gebruiker is uitgesloten

Gebruiksgegevens van apps

Demografische informatie en andere door u verstrekte informatie

Gegroepeerde informatie

d.   Persoonlijke Informatie van andere personen

U mag geen Persoonlijke Informatie met betrekking tot andere personen aan ons of aan onze dienstverleners sturen met betrekking tot de Sites. Daarvoor in de plaats dient u ervoor te zorgen dat die andere personen hun eigen Persoonlijke Informatie zelf naar ons sturen, inclusief bijvoorbeeld door samen met u gebruik te maken van deze Site. Indien u -ondanks deze waarschuwing - wel Persoonlijke Informatie met betrekking tot andere personen naar ons stuurt via de Site - zullen wij aannemen dat u verklaart dat u vooraf bent gemachtigd en de uitdrukkelijke toestemming hebt om dit te doen, inclusief zodat wij gebruik kunnen maken van hun Persoonlijke Informatie overeenkomstig dit Privacybeleid.

 

3.   Hoe kunnen we persoonlijke informatie verzamelen

Behoudens de van toepassing zijnde gegevensprivacywet en, waar relevant, uw toestemming, kunnen wij en onze dienstverleners (die namens ons bedrijf mogen handelen) Persoonlijke Informatie op verschillende manieren verzamelen, inclusief:

·         Via de Sites: We kunnen Persoonlijke Informatie verzamelen via de Sites, bv. als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, een App downloadt, een beloningsaccount aanmaakt of een aankoop doet.

·         Via uw gebruik van een App. Als u een App downloadt en gebruikt, kunnen wij en onze dienstverleners App-gebruiksgegevens opsporen en verzamelen, zoals de datum en het tijdstip waarop uw apparaat toegang heeft tot onze servers, en welke informatie en documenten gedownload zijn naar de App op basis van uw apparaatnummer.

·         Van u wanneer u deze vrijwillig opgeeft: Informatie zoals geboortedatum, geslacht en postcode, en andere informatie zoals uw favoriete communicatiemiddel, kan verzameld worden als u deze informatie vrijwillig verstrekt. In gevallen echter, waar hetzelfde niet kan worden gecombineerd met Persoonlijke Informatie op een manier die u mogelijk identificeert, zal deze informatie niet uw Persoonlijke Informatie zijn en onze verwerking daarvan zal niet worden geregeld door de van toepassing zijnde gegevensprivacywet of overeenkomstig de relevante onderdelen van dit Privacybeleid. (In alle andere gevallen zal deze informatie uw Persoonlijke Informatie zijn en zal deze geregeld worden door de van toepassing zijnde gegevensprivacywet en overeenkomstig de relevante onderdelen van dit Privacybeleid).

·         Fysieke locatie: We kunnen de fysieke locatie van uw apparaat verzamelen door bijvoorbeeld gebruik te maken van een satelliet, een gsm-toren of WiFi-signalen. We kunnen de fysieke locatie van uw apparaat gebruiken om u gepersonaliseerde locatiegebaseerde diensten en inhoud te bieden. We kunnen de fysieke locatie van uw apparaat ook delen met onze marketingpartners, in combinatie met informatie over welke advertenties u bekeek en andere informatie die we verzamelen, om hen de mogelijkheid te bieden om een meer gepersonaliseerde inhoud te bieden en om de doeltreffendheid van reclamecampagnes te bestuderen. In sommige gevallen hebt u de mogelijkheid om dergelijk gebruik toe te staan of te weigeren en/of om de locatie van uw apparaat al dan niet te delen, maar als u ervoor kiest om dergelijk gebruik te weigeren en/of uw locatie niet te delen, zijn wij en/of onze marketingpartners mogelijk niet in staat om u de juiste gepersonaliseerde diensten en inhoud te bieden.

·         Offline: We kunnen offline Persoonlijke Informatie over u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met de klantenservice. In dit geval kunnen wij u verwijzen naar dit Privacybeleid.

·         Van andere bronnen: We kunnen uw Persoonlijke Informatie van andere bronnen krijgen, zoals van openbare databases, marketingpartners, sociale mediaplatforms, van mensen waarmee u vriend bent of anderszins verbonden bent op sociale mediaplatforms en van andere derde partijen, overeenkomstig de van toepassing zijnde gegevensprivacywet en waar relevant, uw toestemming... Als u er bijvoorbeeld voor kiest om uw sociale media-account te verbinden met uw Website/App account of een andere account die u hebt aangemaakt in verband met onze diensten, zullen sommige Persoonlijke Gegevens van uw sociale media-account met ons gedeeld worden, zoals Persoonlijke Informatie die tot uw profiel of het profiel van uw vrienden behoort.

Behoudens de van toepassing zijnde gegevensprivacywet en waar relevant, uw toestemming, kan de Persoonlijke Informatie die u via de Sites verstrekt, worden gecombineerd met Persoonlijke Informatie en andere informatie die u ons bezorgt (online of offline), die openbaar beschikbaar is, of die we anderszins online of offline kunnen verkrijgen.

 

4.   Hoe kunnen we uw Persoonlijke Informatie gebruiken?

Behoudens onderdeel 6 hieronder, de van toepassing zijnde gegevensprivacywet en waar relevant, uw toestemming, kunnen wij Persoonlijke Informatie voor de volgende doeleinden gebruiken (dit is geen definitief overzicht):

·         om uw vragen te beantwoorden en om op uw verzoeken in te gaan, bijvoorbeeld om nieuwsbrieven te sturen of om uw vragen en opmerkingen te beantwoorden.

·         om u administratieve informatie te sturen, bijvoorbeeld informatie over de Sites en aanpassingen aan onze algemene voorwaarden en beleidslijnen. Aangezien die informatie belangrijk kan zijn voor uw gebruik van de Sites, kunt u er niet voor kiezen om deze mededelingen niet te ontvangen.

·         om uw aankoop en/of schenking af te handelen en op te volgen, bijvoorbeeld om uw betalingen te verwerken, om u uw bestelling te bezorgen, om met u te communiceren over uw aankoop en u de nodige klantenservice te bieden.

·         om u updates en aankondigingen over onze producten en/of diensten, promoties en programma's te bezorgen en om u uitnodigingen te sturen om deel te nemen aan speciale programma's en voor marketingdoeleinden.

·         om opnieuw contact met u op te nemen als we een tijdje niets van u hebben gehoord.

·         om u advertentie/promotiemateriaal van een van onze partners en van onze promotie- en strategische partners te sturen als u eerder toestemming heeft gegeven.

·         om uw gebruikservaring op de Site te personaliseren, door producten, diensten een aanbiedingen te tonen die voor u bedoeld zijn, op basis van de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt.

·         om beloningen, prijzen en schenkingen te verwerken, zoals van toepassing.

·         om u te laten deelnemen aan polls, sweepstakes, instant win-promoties, wedstrijden en andere promoties en om deze activiteiten te beheren. Sommige van deze activiteiten hebben bijkomende voorschriften die bijkomende informatie kunnen bevatten over hoe we uw Persoonlijke Informatie gebruiken en vrijgeven, dus is het belangrijk dat u de bijkomende voorschriften zorgvuldig leest.

·          

·         om u de mogelijkheid te bieden om contact op te nemen met andere gebruikers via de Site of aan hen om contact met u op te nemen, als dat door de Site in kwestie wordt toegelaten.

·         om u de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan forums, chats, profielpagina's en blogs en andere diensten waarop u informatie en materiaal kan posten (waaronder onze Sociale Mediapagina's).

·         om u de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan social sharing, waaronder live social mediafeeds.

·         voor onze zakelijke doelen, zoals het analyseren en beheren van onze bedrijfsactiviteiten, interne bedrijfsmanagement en prognose, marktonderzoek, audits, nieuwe producten ontwikkelen, onze Sites verbeteren, onze diensten en producten verbeteren, gebruikstrends identificeren, vaststellen hoe doeltreffend onze promotiecampagnes zijn, de Siteservaring en -inhoud afstemmen op uw activiteiten in het verleden op de Sites, peilen naar klanttevredenheid en klantenservice aanbieden (waaronder het oplossen van problemen in verband met klantenkwesties).

·         naargelang we het noodzakelijk of geschikt vinden: (a) volgens de toepasselijke wet, waaronder wetten buiten uw land van verblijf; (b) om te voldoen aan wettelijke procedures; (c) om te reageren op verzoeken van openbare of overheidsinstanties, waaronder openbare of overheidsinstanties buiten uw land van verblijf; (d) om onze algemene voorwaarden af te dwingen; (e) om onze werkzaamheden of die van onze partners te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van onze partners, van u of van anderen te beschermen; en (g) om beschikbare oplossingen na te streven of om eventuele schade te beperken.

 

5.   Hoe kan Persoonlijke Informatie worden vrijgegeven?

Behoudens onderdeel 6 hieronder, de van toepassing zijnde gegevensprivacywet en waar relevant, uw toestemming, kan Persoonlijke Informatie aan de volgende ontvangers worden vrijgegeven (dit is geen definitief overzicht):

·         aan onze partners (m.a.w. onze groepsmaatschappijen) voor de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid.

·         aan onze externe dienstverleners en aan onze partners, waar relevant, die diensten aanbieden zoals website hosting, gegevensanalyse, verwerking van betalingen, orderverwerking, infrastructuurvoorziening, IT-diensten, klantenservice, e-maildiensten, kredietkaartverwerking, auditingdiensten en andere soortgelijke diensten opdat ze hun diensten kunnen verlenen.

·         met externe strategische partners waarmee we een speciale relatie kunnen aangaan. Omdat deze derde partijen uw Persoonlijke Informatie zullen gebruiken volgens hun eigen privacybeleid, zou u hun websites moeten bekijken voor informatie over hun eigen privacybeleid.

·         in verband met promoties, bijvoorbeeld aan derde partijen die sponsors zijn van sweepstakes, instant win-promoties, wedstrijden en andere promoties, om de lijst van namen en landen van verblijf van de winnaars te bezorgen en/of om de namen van de bezoekers op de Sites aan te kondigen (bv. op onze blog) of anderszins in overeenstemming met de voorschriften die gelden voor de betreffende promotie. Indien de algemene voorwaarden van de voorschriften betreffende de behandeling van uw Persoonlijke Informatie in strijd zijn met dit Privacybeleid, gelden de algemene voorwaarden van de voorschriften.

·         om u te identificeren voor de personen naar wie u berichten stuurt via de Sites.

·         aan een derde partij in geval van een gehele of gedeeltelijke reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, aanstelling, overdracht of andere regeling van onze bedrijfsactiviteiten, vermogen of stock (ook in verband met een faillissement of soortgelijke procedure).

·         naargelang we het noodzakelijk of geschikt vinden: (a) volgens de toepasselijke wet, waaronder wetten buiten uw land van verblijf; (b) om te voldoen aan wettelijke procedures; (c) om te reageren op verzoeken van openbare of overheidsinstanties, waaronder openbare of overheidsinstanties buiten uw land van verblijf; (d) om onze algemene voorwaarden af te dwingen; (e) om onze werkzaamheden of die van onze partners te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van onze partners, van u of van anderen te beschermen; en (g) om beschikbare oplossingen na te streven of om eventuele schade te beperken.

 

6.   Hoe Persoonlijke Informatie kan worden gebruikt en vrijgegeven met betrekking tot Sociale Mediadiensten

Behoudens de van toepassing zijnde gegevensprivacywet en, waar relevant, uw toestemming, kan uw Persoonlijke Informatie worden gebruikt en vrijgegeven met betrekking tot sociale mediadiensten aan de volgende ontvangers (dit is geen definitieve lijst):

·         door u, op forums, chats, profielpagina's en blogs en andere diensten waarop u informatie en materiaal kunt posten (inclusief onze Sociale Mediapagina's). Houd er rekening mee dat alle informatie die u via deze diensten post of vrijgeeft openbare informatie zal worden en beschikbaar kan worden voor bezoekers van de Sites en voor het algemene publiek. We raden u aan om heel voorzichtig te zijn als u beslist om uw Persoonlijke Informatie of andere informatie op de Sites vrij te geven.

·         als u deelneemt aan social sharing (bijvoorbeeld als u uw sociale media-account verbindt met uw Siteaccount of inlogt op uw Siteaccount vanuit uw sociale media-account), aan uw vrienden die verbonden zijn aan uw sociale media-account, aan andere websitegebruikers en aan uw sociale media-accountprovider, in verband met uw social sharing-activiteit. Als u zich bijvoorbeeld inschrijft op de Sites aan de hand van een sociale media-account, kunnen we een algemeen registratiebericht posten op uw sociale mediaprofiel, en als u klikt op een "vind ik leuk"-knop van een sociaal medium terwijl u bent ingelogd op uw sociale media-account, zullen uw acties worden doorgegeven aan de betreffende sociale mediaprovider en kunnen ze beschikbaar zijn op uw sociale mediaprofiel. Door uw Siteaccount en uw sociale media-account te verbinden, geeft u ons de toestemming om informatie te delen met uw sociale media-accountprovider. U begrijpt dan dat het gebruik van de informatie die we delen beheerd zal worden door het privacybeleid van de sociale mediasite. Als u niet wilt dat uw Persoonlijke Informatie gedeeld wordt met andere gebruikers of met uw sociale media-accountprovider, dient u uw sociale media-account niet te verbinden met uw Siteaccount en niet deel te nemen aan social sharing op de Site.

·         door u, als u deelneemt aan een live social mediaforum (wat u bijvoorbeeld kunt doen door naar ons te verwijzen in uw sociale mediapost of door ons "leuk te vinden" op een sociale mediaplatform). Als u deelneemt, kan uw openbare gebruikersnaam en profielfoto weergegeven worden op de Sites, samen met uw post, voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde gegevensprivacywet.

 

7.   Hoe gebruiken wij Persoonlijke Informatie voor marketingdoeleinden

Behoudens uw toestemming, indien vereist door de van toepassing zijnde wet, kunnen wij Persoonlijke Informatie gebruiken om u direct marketing te bieden over onze producten en/of diensten, die van onze partners en bepaalde andere marketingmaterialen die volgens ons interessant voor u kunnen zijn. Deze communicatie vindt plaats via (zonder beperking) e-mail, telefoon, post, pushmeldingen of SMS. Op de relevante pagina(s) van deze Site, zullen er toestemmingsmechanismen verschijnen met betrekking tot deze soorten communicaties, waar relevant en indien vereist door de van toepassing zijnde wet. Let op dat u te allen tijde een verleende toestemming met toekomstige werking en volledig of gedeeltelijk kunt herroepen, via de contactinformatie verstrekt in onderdeel 19.

We geven u vele keuzes over ons gebruik en de vrijgave van uw Persoonlijke Informatie voor marketingdoeleinden.

·         Als u op een gegeven moment geen marketinge-mails van ons meer wenst te ontvangen, dient u ons gewoon per e-mail, telefonisch of schriftelijk op de hoogte te brengen, aan de hand van de contactgegevens in de rubriek "Contact" of via de uitschrijffunctie in de respectieve communicatie. In e-mails bijvoorbeeld, geven wij u een 'afmeld'-link, of een e-mailadres waarnaar u een afmeldingsverzoek kunt sturen. Geef in uw verzoek aan, indien van toepassing, dat u geen marketinge-mails meer wenst te ontvangen van ons.

·         Daarnaast zullen wij uw Persoonlijke Informatie niet vrijgeven aan derde partijen, inclusief onze dochterondernemingen, voor de directe marketingdoeleinden van de derde partij, tenzij wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben voor een dergelijke vrijgave en gebruik van Persoonlijke Informatie.

Gelieve er rekening mee te houden dat wijzigingen misschien niet onmiddellijk worden toegepast. We zullen gevolg geven aan uw verzoek(en) zodra dat redelijkerwijs mogelijk is. In dergelijke gevallen zullen wij niet altijd uw Persoonlijke Informatie van onze databestand(en) verwijderen, maar we zullen stappen ondernemen om rekening te houden met uw gewijzigde voorkeuren en deze respecteren. Merk ook op dat als u ervoor kiest om geen marketinggerelateerde berichten meer van ons te ontvangen, we u nog altijd belangrijke administratieve berichten kunnen sturen, en dat u er niet voor kunt kiezen om geen administratieve berichten te ontvangen.

 

 

8.   Hoe kunnen we andere informatie verzamelen

Wij en onze externe dienstverleners kunnen op verschillende manieren Andere Informatie verzamelen, onder meer:

·         Via uw browser of apparaat: Sommige informatie wordt verzameld door de meeste browsers of automatisch via uw apparaat, zoals uw Media Access Control-adres (MAC-adres), computertype (Windows of Macintosh), schermresolutie, de naam en de versie van het besturingssysteem, de fabrikant en het model van het apparaat, de taal, het type en de versie van de internetbrowser, de dienstverlener en de naam en de versie van de Sites (zoals de App) die u gebruikt. We gebruiken deze informatie voor statistische doeleinden en om ervoor te zorgen dat de Sites naar behoren werken.

·         Via serverlogbestanden: Uw "IP-adres" is een nummer dat automatisch wordt toegekend aan de computer of het apparaat dat u gebruikt via uw Internet Service Provider (ISP). Een IP-adres wordt automatisch geïdentificeerd en in onze serverlogbestanden opgeslagen wanneer een gebruiker de Sites bezoekt, samen met het tijdstip van het bezoek en de pagina('s) die bezocht werden. IP-adressen verzamelen is een standaardpraktijk op het internet en gebeurt automatisch op vele websites. We gebruiken IP-adressen onder andere om de gebruiksniveaus van de Sites te berekenen, serverproblemen te diagnosticeren en de Sites te beheren. Houd er rekening mee dat we IP-adressen, serverlogbestanden en verwante informatie behandelen als Andere Informatie, behalve indien we verplicht zijn om anders te handelen in het kader van de toepasselijke wetgeving.

·         Gebruik van cookies: Cookies bieden een webserver de mogelijkheid om gegevens over te brengen naar een computer of apparaat, om gegevens bij te houden en voor andere doeleinden. We gebruiken cookies en andere technologieën onder meer om u beter te bedienen met meer informatie op maat en om uw verdere toegang tot en gebruik van de Sites te vergemakkelijken. Als u niet wilt dat er informatie verzameld wordt via cookies, is er een eenvoudige procedure in de meeste browsers die u toestaat om het gebruik van cookies af te wijzen. Meer informatie over cookies vindt u op http://www.allaboutcookies.org/. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies in de EU, zie ons cookiesbeleid.

·         Aan de hand van de Adobe Flash-technologie (inclusief Flash Local Stored Objects (“Flash LSO's”)) en andere soortgelijke technologieën: Wij kunnen Flash LSO's en andere technologieën gebruiken om onder meer informatie over uw gebruik van de Sites te verzamelen en te bewaren. Als u niet wil dat Flash LSO's op uw computer of apparaat worden opgeslagen, kunt u de instellingen van uw Flash player aanpassen om de Flash LSO-opslag te blokkeren, namelijk met de tools van het paneel Opslaginstellingen websites. U kunt Flash LSO's ook beheren door naar het paneel Algemene opslaginstellingen te gaan en de instructies te volgen (u vindt er bijvoorbeeld instructies om een bestaande Flash LSO te verwijderen ("informatie" genoemd op de Macromediasite), hoe u kunt voorkomen dat een Flash LSO op uw computer of apparaat geplaatst wordt zonder dat dit aan u gevraagd wordt en (voor Flash Player 8 en later) hoe u Flash LSO's kunt blokkeren die niet worden geleverd door de operator van de pagina waar u zich bevindt). Houd er rekening mee dat als u de Flash Player zo instelt dat Flash LSO's slechts beperkt worden aanvaard, de functionaliteit van sommige Flash-toepassingen verminderd of verhinderd kan worden. Dat geldt ook voor Flash-toepassingen die gebruikt worden in verband met de Sites of onze online inhoud.

·         Aan de hand van pixel tags, web beacons, clear GIF's of andere soortgelijke technologieën: Deze kunnen worden gebruikt in verband met sommige Sitespagina's en HTML-geformatteerde e-mailberichten om, onder meer, acties van Sitesgebruikers en e-mailinhoud op te sporen, om het succes van onze marketingcampagnes te meten en om statistieken over het sitegebruik en de respons te verzamelen.

·         Door informatie te groeperen: Gegroepeerde Persoonlijke Informatie identificeert u of een andere gebruiker van de Sites niet persoonlijk, (we kunnen gegroepeerde Persoonlijke Informatie bijvoorbeeld gebruiken om het percentage van onze gebruikers in een bepaalde telefoonzone te berekenen). De Gegroepeerde Persoonlijke Informatie kan ook worden gebruikt voor statistische analyse en administratie, inclusief de analyse van trends, het uitvoeren van actuarieel werk, het op maat maken van producten en diensten, risicoanalyse en analyse van kosten met betrekking tot onze producten en diensten.

 

9.   Hoe we Andere Informatie kunnen gebruiken en vrijgeven

Houd er rekening mee dat we Andere Informatie kunnen gebruiken en vrijgeven voor alle doeleinden, tenzij de toepasselijke wetgeving anders voorschrijft, inclusief waar dergelijk gebruik niet in overeenstemming is met de van toepassing zijnde gegevensprivacywet. Indien we in het kader van de toepasselijke wetgeving verplicht zijn om Andere Informatie te behandelen als Persoonlijke Informatie, dan kunnen we deze Andere Informatie - buiten de gebruiken opgesomd in het gedeelte "Hoe kunnen we Andere Informatie verzamelen?" - gebruiken en vrijgeven voor alle doeleinden waarvoor we Persoonlijke Informatie gebruiken en vrijgeven.

In sommige gevallen kunnen we Andere Informatie combineren met Persoonlijke Informatie (zoals het combineren van uw naam met uw postcode). Als we Andere Informatie combineren met Persoonlijke Informatie, zal de gecombineerde informatie door ons behandeld worden als Persoonlijke Informatie, zolang ze gecombineerd is.

 

10. Sites van derden / derden dienstverlener

Dit Privacybeleid gaat niet over, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy-, informatie- of andere praktijken van derden, inclusief derden die een site beheren waarnaar deze Sites een link bevatten. Het door ons plaatsen van een link op de Sites betekent niet dat wij of onze filialen de gelinkte site steunen.

Houd er in het bijzonder rekening mee dat de Sites een link kunnen bevatten naar e-commercewebsites van het merk Honest. Dit Privacybeleid beheert de e-commercewebsites waarmee de Sites verbonden kunnen zijn niet. Persoonlijke Informatie die u bezorgt via de e-commercewebsite is onderworpen aan het privacybeleid van de e-commercesite en niet aan dit Privacybeleid. We hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van informatie verzameld via de e-commercesite.

In sommige gevallen kunnen we de betalingsdienst van een derde partij gebruiken om aankopen en/of schenkingen via de Sites te verwerken. In deze gevallen kan uw Persoonlijke Informatie door deze derde partij verzameld worden in plaats van door ons, en zal zij onderworpen zijn aan het privacybeleid van de derde partij in plaats van aan dit Privacybeleid. We hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik of de vrijgave van uw Persoonlijke Informatie door deze derde partij en wij onderschrijven dergelijke derde partijen of hun websites niet. We staan niet garant voor de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid of geschiktheid van informatie in dergelijke privacybeleidslijnen van derde partijen. Het is uw verantwoordelijkheid om het privacybeleid op derde partij websites zorgvuldig te lezen voor u er gebruik van maakt.

Bovendien kunnen we u toegang bieden tot functies van derden die u de mogelijkheid bieden om inhoud te posten op uw sociale media-account(s). Houd er rekening mee dat alle informatie die u vrijgeeft door het gebruik van deze functies beheerd wordt door het toepasselijke privacybeleid van de derde partij en niet door dit Privacybeleid. We hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de manier waarop derden de informatie gebruiken die u verstrekt wanneer u deze functies gebruikt.

We zijn ook niet verantwoordelijk voor de beleidslijnen en praktijken (waaronder de gegevensbeveiligingspraktijken) voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van informatie, die andere organisaties hanteren, zoals Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM of andere app-ontwerpers, app-providers, besturingssysteemproviders, wifiproviders of apparaatfabrikanten, met inbegrip van Persoonlijke Informatie die u onthult aan andere organisaties via of in verband met de Apps of onze Sociale Mediapagina's.

 

11. Leveranciers in verband met reclame van derden

Hou er rekening mee dat onze online en e-mailreclamegerelateerde leveranciers pixel tags, web beacons, clear GIF's of andere soortgelijke technologieën kunnen gebruiken in verband met de Sites, om onze online en e-mailreclamecampagnes te beheren en de doeltreffendheid van dergelijke campagnes te versterken. Als een leverancier bijvoorbeeld een unieke cookie op uw computer geplaatst heeft, kan hij gebruik maken van pixel tags, web beacons, clear GIF's of andere soortgelijke technologieën, om de cookie te herkennen tijdens uw bezoek aan de Sites en om te weten welke van onze online advertenties u naar onze Sites gebracht hebben, en de leverancier kan ons dergelijke Andere Informatie bezorgen voor ons eigen gebruik. Houd er rekening mee dat dergelijke Andere Informatie die ons bezorgd werd door onze leveranciers gecombineerd kan worden met de Persoonlijke Informatie die we al eerder over u verzameld hadden, behoudens de van toepassing zijnde wet en, waar relevant, uw toestemming. Dergelijke gecombineerde informatie zal behandeld worden als Persoonlijke Informatie, zolang ze op die manier gecombineerd is.

Behoudens de van toepassing zijnde wet en, waar relevant, uw toestemming, kunnen wij gebruik maken van derde partij reclamebedrijven om te adverteren op onze Sites. Deze bedrijven kunnen informatie gebruiken (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoeken aan deze en andere websites om reclame te verschaffen over goederen en diensten die u kunnen interesseren. Meer informatie over deze praktijk vindt u op http://evidon.com, en om na te gaan hoe u kunt voorkomen dat deze informatie door deze bedrijven verzameld of gebruikt wordt, kunt u terecht op http://www.evidon.com/consumers/profile_manager#tab3.

 

12. Technische en operationele veiligheidsmaatregelen

Wij nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve stappen om de Persoonlijke Informatie onder ons beheer en zoals vereist kan zijn volgens de van toepassing zijnde gegevensprivacywet, te beschermen. Jammer genoeg kan van geen enkele gegevensoverdracht over het Internet of van geen enkel gegevensopslagsysteem gewaarborgd worden dat het 100% zeker is. Als u redenen heeft om te geloven dat uw interactie met ons niet meer veilig is (bijvoorbeeld als u het gevoel heeft dat de veiligheid van een account die u bij ons heeft in gevaar is), gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te brengen van het probleem, door contact met ons op te nemen volgens de onderstaande rubriek "Contact" (houd er rekening mee dat meldingen per post de duur verlengen die we nodig hebben om te reageren op het probleem).

 

13. U rechten inzake het afwijzen, rectificeren of verwijderen van uw Persoonlijke Informatie

13.1. Uitoefening van rechten van bezwaar en intrekking van toestemming om commerciële communicaties te ontvangen langs elektronische weg:

U hebt het recht om het verwerken van uw gegevens om commerciële communicaties te krijgen tegen te gaan en om te allen tijde uw toestemming daartoe in te trekken, in ieder geval (bezwaar en intrekking) met de simpele kennisgeving aan Coca-Cola Services nv. Om dit te doen, kunt u in elk geval van opheffing van de ontvangst van commerciële communicaties:

- Verwijzend e-mailadres: sethandbarry@drinkhonest.be, aangeven van uw bezwaar of intrekking

Alle dergelijke communicaties worden door Coca-Cola Services nv in aanmerking genomen om uw rechten op grond van de wet inzake elektronische handel en commerciële communicatie te verzekeren. Daarom kunnen uw gegevens worden gecommuniceerd tussen deze entiteiten.

U kunt tevens uw toestemming om per e-mail commerciële communicaties te ontvangen intrekken na ontvangst van de e-mail.

13.2. Uitoefening van de rechten van bezwaar, toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens:

Coca-Cola Services nv informeert u over de mogelijkheid om uw rechten van bezwaar, toegang, rectificatie en verwijdering uit te oefenen door een schriftelijke aanvraag te sturen naar Coca-Cola Services nv op het volgende adres Bergesesteenweg 1424, Brussel of elektronisch naar sethandbarry@drinkhonest.be.

Uw verzoek zal in behandeling worden genomen door Coca-Cola Services nv om de uitoefening te verzekeren van uw rechten in de bestanden waarvoor elke entiteit verantwoordelijk is. Daarom kunnen uw persoonlijke gegevens en het verzoek dat u indient gecommuniceerd worden onder deze entiteiten.

 

14. Bewaartermijn

We zullen uw Persoonlijke Informatie zolang bewaren als nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden van dit Privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

 

15. Gebruik van Sites door MINDERJARIGEN en waarschuwing voor de ouders

De Sites zijn bedoeld voor personen boven de 14 jaar, met de ouderlijke toestemming tot 16 jaar oud. Wij verzoeken dat andere personen geen Persoonlijke Informatie verstrekken via de Sites. Honest behoudt zich het recht voor om te allen tijde bewijs van ouderlijke toestemming op te vragen om het verwerken van Persoonlijke Informatie met betrekking tot minderjarigen toe te staan.

Voor sommige Sites of Apps kunnen leeftijdsbeperkingen gelden, op grond van wat gepast is voor bepaalde leeftijden of wat wettelijk toegestaan is. Indien leeftijdsbeperkingen van toepassing zijn, zal dat duidelijk op het digitale platform van Honest aangeduid worden en kunt u vooraf gevraagd worden om uw leeftijd te bevestigen.

Ouders dienen altijd bewust te zijn van het feit dat enige Persoonlijke Informatie die vrijwillig is verstrekt door hun kind(eren) of andere personen in chats, forums, e-mailuitwisselingen of andere communicatiemiddelen aangeboden op de Sites en/of App, kan resulteren in ongevraagde berichten, e-mails of contacten van andere partijen. Honest moedigt ouders aan om hun kind(eren) te leren hoe ze op een verantwoordelijke en veilige manier gebruik kunnen maken van het Internet.

16. Grensoverschrijdende overdracht

Voor zover toegestaan onder de van toepassing zijnde privacywet omtrent gegevens en na het voldoen aan alle relevante voorwaarden voor opslag en/of overdracht van persoonlijke gegevens, kan uw Persoonlijke Informatie worden opgeslagen en verwerkt in ieder land waar we faciliteiten of dienstverleners hebben. Deze landen kunnen andere gegevensbeschermingsregelgeving hebben dan uw land. Wij kunnen naar ons eigen goeddunken en indien vereist door de van toepassing zijnde privacywet omtrent gegevens aan u vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw Persoonlijke Informatie over te dragen naar relevante pagina's op deze Site, inclusief bijvoorbeeld door u te vragen om een vakje aan te vinken waarmee u uw toestemming uitdrukt.

Gebruikers in de Europese Unie dienen er attent op te zijn dat hun Persoonlijke Informatie zal worden overgedragen aan landen of territoria buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval verzekeren wij dat toepasselijke veiligingsmaatregelen, gebaseerd op EU-normen (bijv. contractuele afspraken), worden ingevoerd om uw Persoonlijke Informatie adequaat te beschermen

 

17. Van toepassing zijnde wet

Wanneer in dit Privacybeleid wordt verwezen naar de van toepassing zijnde wet en de van toepassing zijnde gegevensprivacywet, is Belgisch recht van toepassing.

18. Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, inclusief wezenlijke wijzigingen in de Cookies die wij gebruiken. We zullen naar uw toestemming voor die wijzigingen vragen wanneer u inlogt op uw account. Als u de wijzigingen niet accepteert kunt u niet verder inloggen.

19. Contact

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

1.     U kunt ons e-mailen op: sethandbarry@drinkhonest.be

2.     U kunt een brief sturen naar het volgende postadres:

T.a.v: Consumenten Departement

 

U mag een kopie van dit Privacybeleid (en van een herziene versie) afdrukken, downloaden en anderszins bewaren voor uw administratie.

 

©2016 The Coca-Cola Company. Alle rechten voorbehouden.